WT/WİNG CHUN TARİHÇE

Shaolin manastıırıında yaşayan rahipler geleneksel dövüş sanatı Shaolin Kung-fu'yu geliştirmekte ve bunu öğrencilere aktarmaktaydılar. Shaolin kung-fu stili "Kuvvete karşı kuvvet" prensibine dayanmaktaydı. Birkaç güçlü öğrencinin eğitmenlerini alt etmelerine şahit olunmuştu. Bu olaylar sonucu öğrenciler, eğitmenlerine ve sisteme karşı olan saygılarını yitirmişlerdi.
Çin, Mançuryalılar'ın hakimiyeti altına girince. Çin halkını saldırgan bir stratejiyle kontrol altına almaya çalışan Mançuryalılar, isyanları kanlı bir şekilde bastırmaktaydılar. Bu manastırı kendileri için bir tehlike olarak gören Mançurya imparatoru ise manastırı kapatma kararı aldı. Manastır tamamıyla yakılıp yıkıldı ve aralarında rahibe Ng Mui'nin de bulunduğu birkaç keşiş ve rahip kurtulabildi. Kurtulanlar Songshan dağlarına kaçtılar ve burada direnişçilere dövüş sanatı öğretmeyi, böylece Mançuryalılar'ın diktasına karşı koymayı hedeflediler. Mançuryalı savaşçılar da boş durmadılar ve hain manastır öğrencilerinden Shaolin Kung-fu'yu öğrendiler.

    Ng Mui, Shaolin Kung-fu'yu alt edecek bir dövüş stili arayışına girdi. . Kendini rahiplerin gizli teknikleri üzerine yoğunlaştırdı ve ayrıca doğayı gözlemleyerek, tüm hayvanların, bitkilerin birbirleriyle etkileşimini inceledi. Bu arada bir turna ile tilkinin kavgası rahibe Ng Mui 'nin dikkatini çekti. Turna hiç geri hareket etmemiş ve manevralarıyla tilkiyi yanına yaklaştırmamıştı. Tilkinin her saldırısında turna, kanadıyla gücü yönlendirmekte ve aynı anda gagasıyla tilkiye dersini vermekteydi. Bu olay Ng Mui'nin Shaolin tekniklerindeki yanlış prensibi anlamasına neden olmuştur. "Kuvvete karşı kuvvet" prensibi güçlü bir rakip karşısında işe yaramıyordu. Akıllıca olan rakibin gücünü saptırmak ve ona saldırmak üzere kullanmaktı. Ng Mui gizli Shaolin tekniklerini aşama aşama ıslah etti ve yeni stilin yapısını oluşturdu. Yeni stil, rakibi kolay tekniklerle, büyük bir güce ihtiyaç olmaksızın alt etmek prensibine dayanıyordu.